Fyzioterapie

Záruka vaší spokojenosti
Přečíst více

Metody

PNF - Proprioceptivní nervosvalová facilitace

Proprioceptivní nervosvalová facilitace (PNF) neboli Kabatova metoda patří mezi nejkomplexnější metody. Základem je usnadnění (facilitace) pohybu pomocí signalizace z vlastního těla, z kožních, kloubních a svalových receptorů. Při této facilitaci dochází k maximální aktivaci svalů. Metoda využívá přirozených prostorových pohybů, při kterých pracují velké svalové skupiny. PNF lze použít u široké škály diagnóz.

Princip metody PNF vychází ze zásady, že mozek myslí v celkových pohybech, nikoli pouze analyticky v jednotlivých svalech. Z tohoto důvodu jsou základními stavebními kameny komplexní pohybové vzorce, které jsou vedené diagonálním směrem. Cílem metody je stimulace fyziologického průběhu pohybu a podpora jeho koordinovaného provedení. Aktivita silnějších svalů umožní obnovení aktivity svalů oslabených. Metodu PNF lze mimo jiné využít u cvičení svalů se sníženou svalovou silou či u omezení pohyblivosti v kloubech způsobené zvýšeným svalovým napětím. U metody PNF využíváme několik technik individuálně dle toho, čeho potřebujeme konkrétně docílit. Pomocí této metody tedy lze určité svalové skupiny nabudit, utlumit či navést do správného zapojení při funkčním pohybu.