Fyzioterapie

Záruka vaší spokojenosti
Přečíst více

Metody

MMT - Měkké a mobilizační techniky

Pomocí měkkých technik ovlivňujeme tzv.měkké tkáně, mezi ně patří kůže, podkoží, svaly, fascie a svalové úpony. Můžeme je ovlivnit několika způsoby protažením, hlazením, tlakem nebo řasením. V žádném případě se však nejedná o masážní techniky, jak se někteří mylně domnívají.

Mobilizace je součástí manuální terapie, při které postupně odstraňujeme kloubní blokády a tím obnovujeme pohyblivost v daném kloubu, popřípadě segmentu páteře. Blokáda může vzniknout na podkladě úrazu, přetížení, vadného držení těla, při větší statické zátěži, (např. sezení u PC, práce u stroje apod.). V okolí zablokovaného kloubu či segmentu se mění i měkké tkáně, bývá zhoršený krevní i lymfatický oběh.

Mobilizační techniky jsou šetrné, jemné opakující se pohyby na hranici možného rozsahu pohybu v kloubu, k usnadnění aktivace příslušných svalů, svalových skupin se využívá dechu a pohledu očí.

Součástí MMT jsou i automobilizační cviky, které postupně pacienta naučíme a ten si je pak provádí sám doma.