Fyzioterapie

Záruka vaší spokojenosti
Přečíst více

Metody

ACT = akrální koaktivační terapie

Tato metoda vychází z metody R. Brunkow. Je to vlastně rozšíření a posun k efektivní a srozumitelnější autotearapii.

Základním cílem je napravit naše pohybové stereotypy pomocí motorického učení. Základem je opět vzpěr o akra dolních a horních končetin. Tento vzpěr může být fyzický nebo virtuální, ale vždy se jedná o důraz na napřímení páteře a koaktivaci dorsálních a ventrálních svalových řetězců.

Na základě tohoto principu cvičení ACT napřimuje páteř, tonizuje zádové svaly, kompenzuje dysbalance a v důsledku stabilizuje celý pohybový aparát. Navíc, vzhledem k tomu, že vzpěrná cvičení v metodě ACT mohou aktivovat i hlubší svaly trupu, lze terapii využít i pro posílení výdechových svalů a zlepšit tak jejich funkci.