Fyzioterapie

Záruka vaší spokojenosti
Přečíst více

Kdo jsme?

Naše zařízení funguje od 1.1.2019.

Rehabilitace Mgr. Šárka Dušková je nestátní zdravotnické zařízení ambulantního typu poskytující komplexní služby v oblasti fyzioterapie dětí i dospělých, a to ve všech klinických oborech. Náš terapeutický tým je tvořen vysokoškolsky vzdělanými odborníky, kteří jsou zárukou vysoké kvality poskytované péče.

Péče na přímou i nepřímou úhradu

Klienti s platným Poukazem na vyšetření/ošetření FT jsou ošetřování na nepřímou úhradu, tzn. na pojišťovnu. Smluvní pojišťovny 111,211,205,207,201. Klienti bez platného FT poukazu dochází na ošetření na přímou úhradu, tzn. jako samoplátci – dále viz ceník. Pro zájemce je možnost vystavit fakturu na čerpání různých pracovních benefitů od zaměstnavatele.

Fyzioterapie

Fyzioterapie je obor zdravotnické činnosti zaměřený na prevenci, diagnostiku a terapii poruch funkce pohybového aparátu. Je poskytována tam, kde jsou pohyb a funkce organismu porušeny nebo ohroženy procesem stárnutí, přetížením, úrazem, nemocí nebo vrozenou vadou. Prostřednictvím pohybu a dalších prostředků fyzioterapie ovlivňujeme cíleně i funkce ostatních systémů včetně psychiky.

bg
bg

Kdo je fyzioterapeut?

Fyzioterapeutem se stává ten, kdo získá odbornou způsobilost k výkonu povolání fyzioterapeuta dle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních. Odbornou způsobilost bylo dříve možné získat absolvováním oboru fyzioterapeut nebo rehabilitační pracovník na střední zdravotnické škole či vystudováním oboru diplomovaný fyzioterapeut na vyšší zdravotnické škole. V současnosti lze odbornou způsobilost získat pouze po absolvování vysokoškolského studia, a to buď v bakalářském nebo magisterském studiu s možností postgraduálního vzdělávání. V praxi tedy vedle sebe působí fyzioterapeuti se středoškolským, vyšším odborným i vysokoškolským vzděláním.

Chcete se dozvědět více?

Neváhejte nás kontaktovat
Kontaktovat

Vysoce kvalifikovaný a individuální přístup

Pro zachování vysoké standardu péče si neustále zvyšujeme odbornou kvalifikaci absolvováním mnoha specializačních kurzů. Nabízíme klientům velkou škálu metod a postupů, které volíme dle individuálních potřeb a dispozic, vytváříme individuální plán rehabilitační péče vedoucí ke zlepšení celkového funkčního stavu. Na našem pracovišti si zakládáme na individuálním přístupu ke každému klientovi. Vaše problémy řešíme komplexním přístupem, při kterém je zásadní Vaše aktivní účast během terapií a celkového rehabilitačního procesu.

Váš aktivní přístup při terapii

Aby byla terapie maximálně efektivní a účinná, vyžadujeme vždy aktivní přístup klienta k léčbě. Aktivní přístup k terapii je zcela zásadní a nezbytný. Klient se aktivně podílí na výsledku své léčby pravidelným prováděním doporučených cviků a dodržováním režimových opatřeních v aktivitách běžného dne (ADL). V případě pasivního přístupu k léčbě nemůže terapie přinést požadovaný efekt.

Péče na přímou i nepřímou úhradu

Klienti s platným Poukazem na vyšetření/ošetření FT jsou ošetřování na nepřímou úhradu, tzn na pojišťovnu. Klienti bez platného FT poukazu dochází na ošetření na přímou úhradu, tzn. jako samoplátci – dále viz ceník. Smluvní pojišťovny 111,211,205,207,201.